Gdje se nalazimo?

Restaurant Orkula

Fra Line Pedišića 27

23210 Biograd na moru

+385 95 9040 067

Zagreb - Biograd

A1/E65 izlaz Benkovac

ca. 300km

Split - Biograd

A1/E65 izlaz Benkovac

ca 125km

Zadar - Biograd

Magistrala D8

ca. 30km